PRZEKAŻ 1% PODATKU

DLA

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu

ul. Dziewulskiego 41c, 87-100 Toruń

 

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

organizacji pożytku publicznego

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Przyjaciele Szkoły!

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom którzy uczęszczają do naszej szkoły. Rozliczając swoje dochody za rok 2017 każdy może przeznaczyć 1% podatku na na naszą szkołę poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc naszej szkoły za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać w rozliczeniu PIT:

w części „J”:
– w rubryce 137 nr KRS – 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

– w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części „K”:

– w rubryce 139 wpisujemy nazwę szkoły i adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 41c, 87-100 Toruń

– w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X.

Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które skieruje zebrane środki do naszej szkoły zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.

wzór

 

Dodatkowe oświadczenia wypełniane przez ofiarodawców – wszyscy, którzy przekażą 1% podatku, powinni wypełnić załączone oświadczenie i po 30 kwietnia 2017 roku oddać go w placówce oświatowej lub przysłać bezpośrednio do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Na podstawie oświadczenia zostaną przelane pieniądze przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole do naszej szkoły. (pobierz oświadczenie)