Rodzicu!

Niepokoi Cię zachowanie dziecka?

Szukasz informacji i pomocy?

U Twojego dziecka stwierdzono autyzm?

W przypadku zaburzeń autystycznych konieczne są działania wielokierunkowe, oparte na różnorodnych metodach i technikach pracy pozwalających na klasyfikację zaburzenia oraz opracowanie najefektywniejszych działań, które należy podjąć w celu usprawnienia osoby autystycznej. (pobierz folder)

autyzm1

W naszej placówce proponujemy: – szczegółową diagnozę w oparciu o rozmowę z Rodzicami bądź Opiekunami obserwację dziecka oraz analizę dokumentacji – stworzenie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz jego realizacja we współpracy z Rodzicami i najbliższym środowiskiem dziecka.

Rodzicu!

U Twojego dziecka stwierdzono autyzm?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. 56 650 80 30

Pomagamy dzieciom od najmłodszych lat poprzez:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizujemy zajęcia indywidualne, spotkania z Rodzicami, programy wspierające funkcjonowanie rodzin z dzieckiem autystycznym, spotkania integracyjne

Oddziały Przedszkolne zapewniamy specjalistyczną opieką i edukację 2 – 4 osobowych oddziałach przedszkolnych dla dzieci od 3 do 9 roku życia

Szkoła Podstawowa edukację organizujemy 2 – 4 osobowych zespołach klasowych

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

Oprócz realizacji podstawy programowej organizujemy zajęcia specjalistyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla każdego oddziału:

Logopedia, Alternatywne Metody Komunikacji, Integracja Sensoryczna, Trening Uwagi Słuchowej, Metoda Marii Montessori, Fizjoterapia, Gimnastyka Korekcyjna, Hipoterapia, Dogoterapia, Trening Umiejętności Społecznych

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 JEST PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM

http://synapsis.org.pl/autyzm/autyzm-polska/placowki-dla-osob-z-autyzmem/kujawsko-pomorskie

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA FORUM DYSKUSYJNE na temat autyzmu.

www.autyzmwpolsce.pl.

Tutaj możesz:

– poznać  innych rodziców i inne osoby zainteresowane tematyką autyzmu,

– podzielić się doświadczeniami,

– wymienić poglądy,

– znaleźć wsparcie i pomoc,

-skonsultować się z ekspertami,

– dowiedzieć  się o wydarzeniach, konferencjach,

– zamieścić i przeczytać ogłoszenie


Sprawozdanie z konferencji

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła się Konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów organizowana przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki  WNP – UMK
pn. „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka” –  „Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19”.

Zaproszenie na Konferencję przyjęli m.in. Poseł na Sejm RP Pani Iwona Michałek, Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz , przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektor TODMiDN Pani Joanna Waczyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Joanna Duszyńska i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK. Natomiast prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński wygłosił referat pt. „Podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu”. Tematem kolejnego wykładu było „Budowanie pozytywnej relacji z osobą z autyzmem na podstawie doświadczeń z Anderson Center for Autism w Stanach Zjednoczonych, który wygłosiła mgr Natalia Gumińska.

W programie Konferencji były również lekcje otwarte i warsztaty przeprowadzone przez nauczycieli i terapeutów pracujących w Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu. W ciekawy sposób pokazano zajęcia specjalistyczne realizowane w naszej placówce w formie prezentacji multimedialnej „Przykłady dobrych praktyk przedstawiające zajęcia specjalistyczne w Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu; m.in. alternatywne metody komunikacji (ACC), Integracja Sensoryczna, trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa, trening umiejętności społecznych, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, metoda Marii Montessori, logoterapia”.

Partnerami Konferencji byli Ośrodek Rehabilitacji „NAVITA” i Wydawnictwo „Nowa Era”, którzy przedstawili prezentację multimedialną i warsztaty dla zainteresowanych uczestników.

DSC07111 DSC07137

DSC07155 DSC07289


DSC07125 DSC07180

DSC07130 1 

DSC07210 DSC07068

DSC07252 DSC07262

 


 

Kwadrans z autyzmem

21 kwietnia 2016 roku
odbyło sie spotkanie dla rodziców
„Kwadrans z autyzmem”
z udziałem
Dr Barbary Rolka-Raginia
specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.

W spotkaniu wzięli udział także terapeuci z Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach
Kawiarni KWADRANS CAFE

aut3 aut2

aut4 aut1