GABINET PROFILAKTYKI

Miejsce, w którym najczęściej stosowanym lekiem jest uśmiech i dobre słowo a najbardziej polecaną witaminą – Vitamina M.

gdyż

„Zdrowie dziecka to nie tylko jego dobra kondycja fizyczna lecz także radość z bycia kochaną i szanowaną istotą” Stary Doktor ( J. Korczak )

Pielęgniarka szkolna wraz z rodzicami, pracownikami szkoły oraz lekarzem pediatrą (odwiedzającym gabinet w czwartki) czuwa nad jak najlepszym rozwojem dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwem. Udziela pierwszej pomocy. Stara się wychwytywać problemy zdrowotne i pomaga je rozwiązywać. Wspiera uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przekonuje dzieci, że warto prowadzić zdrowy styl życia i korzystać z pomocy służby zdrowia. Przekazuje uczniom wiedzę na temat wzmacniania zdrowia i postępowania w razie urazów.

3

W „Misiowym gabinecie” panuje atmosfera życzliwości, zaufania. Przestrzega się prawa do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Edukacja zdrowotna dostosowana jest do wieku i możliwości uczniów. Sympatyczna i miła osoba pani pielęgniarki najczęściej jednak przemyka korytarzami szkolnymi. Tu podpowie. Tam wysłucha. W innej klasie zadba o zdrowe zęby. A często weźmie udział w apelu jako fachowa siła (opieka podczas zawodów sportowych) albo pomocna dłoń.

1 2