Zasady przebywania osób przyprowadzających dzieci na terenie oddziałów przedszkolnych przy SP nr 19 w Toruniu (otwórz)

Zasady przebywania rodziców/opiekunów prawnych/gości na terenie  Szkoły Podstawowej  nr 19 w Toruniu (otwórz)


Harmonogram spotkań z rodzicami 2017/2018 (otwórz)


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (otwórz)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2017/2018 (otwórz)  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 (otwórz)


Godziny zajęć lekcyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Pedagog – mgr Anna Gużyńska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

11.30 – 15.30

8.00 – 12.00

11.30 – 15.30

8.00 – 12.00

 

Psycholog – mgr Weronika Pańczyszyn

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11.30 – 15.30

8.00 – 12.00

11.30 – 15.30

8.00 – 12.00

11.30 – 15.30

 


Opłaty za obiady prosimy wpłacać na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 19 w Toruniu

ul. Dziewulskiego 41c

87-100 Toruń

Nr konta: 41 1160 2202 0000 0000 6172 3106

Dopisek: obiady za ……

 


Legitymacja szkolna:

Każdy uczeń szkoły podstawowej posiada legitymację szkolną i zobowiązany jest do jej aktualizowania we wrześniu każdego nowego roku szkolnego.

W dopełnieniu wszelkich formalności pomaga Sekretarz szkoły.


Bilet specjalny dom – szkoła – dom:

Każdemu uczniowi Szkoły Podstawowej nr 19 przysługuje tzw. bilet specjalny na trasie dom – szkoła – dom. Po spełnieniu wyznaczonych kryteriów należy się o niego ubiegać w punkcie MZK.

W dopełnieniu wszelkich formalności pomaga Sekretarz szkoły.


Dowozy szkolnym środkiem transportu:

Szkoła może organizować dowożenie i odwożenie uczniów.

Opieka wychowawcza w czasie dowożenia i odwożenia uczniów może być sprawowana  przez pomoc nauczyciela lub inne osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

Organizację, zasady finansowania oraz zasady sprawowania opieki wychowawczej podczas przewozów określa na dany rok szkolny dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami przewożonych uczniów oraz wychowawcami oddziałów lub nauczycielami realizującymi nauczanie indywidualne.