„NASI  DARCZYŃCY” 

Po czasowniku "kochać"

najpiękniejszym czasownikiem

na świecie jest "pomagać"

Już od początku istnienia szkoły pojawiali się darczyńcy, instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne, które wspierały działalność placówki. W latach 30 tych XX wieku przy szkole istniał Komitet Rodzicielski oraz 3 Komitety Opiekuńcze. Komitet Rodzicielski nie posiadał funduszy, natomiast środki pozyskiwano z pomocy: Komitetu Opiekuńczego Oficerów i Podoficerów V Pułku Lotniczego, Komitetu Opiekuńczego Koła Pań przy Związku Sędziów i Prokuratorów w Toruniu,   Komitetu Opiekuńczego pań Wincentego a Paulo. W tym okresie także cała społeczność szkolna brała bezpłatny udział w „Porankach” (na których wyświetlano dodatki dla dzieci) organizowanych w kinie Świt przez córkę ówczesnego właściciela Helenę Witt. W latach 1955 – 1960, dzięki działaniom Komitetu Opiekuńczego Transport udało się zakupić szkolne książki, kraty do okien, drzwi do świetlicy, ławki żelazne do ogrodu, kosze do siatkówki, transport oraz aparat radiowy „Tatry”   do świetlicy.

Takich przykładów bezinteresownej pomocy jest dużo więcej. Oto niektóre z nich: – w latach osiemdziesiątych dzięki   wydatnej pomocy Społecznego Komitetu Budowy Szkoły przeniesiono ją do obecnego budynku przy ul. Dziewulskiego 41C, – dzięki współpracy z PFRON i Fundacji Polsko – Niemieckiej została wybudowana sala gimnastyczna, – w 2010 r. dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Torunia i PFRON zainstalowano w budynku głównym platformę do przewozu osób niepełnosprawnych, – w styczniu 1983 r. została zawarta umowa – porozumienie o zakresie i formach współpracy w ramach społecznego ruchu opiekuńczego Spółdzielni Inwalidów „Odrodzenie” a SPS Nr19 w Toruniu. Spółdzielnia świadczyła materialnie na rzecz szkoły: dofinansowywała wypoczynek letni i zimowy uczniów, wypożyczała autokar, przeznaczała darowizny rzeczowe i finansowe z przeznaczeniem na dożywianie, paczki ze słodyczami, nagrody, – obecnie współpracujemy z firmą, która pomaga nam teraz jako „Delfia”, spadkobierca SI „Odrodzenie”, – zawsze mogliśmy liczyć na wyroby i produkty takich toruńskich firm jak „Nadwiślanka”, „Kopernik”, „Toruń – Pacyfik”, hurtownia słodyczy „Alfa”, – dużym wsparciem były pieniądze   przekazane nam przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych   na zakup sprzętu komputerowego, na szczególną uwagę zasługuje wieloletnia współpraca z firmą „Nomet”, o której szerzej przeczytać możemy w innym miejscu niniejszej publikacji.

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w dzisiejszych czasach działalność szkoły to nie tylko nauczanie i wychowanie. Działamy też po to, aby nasi uczniowie stali się szczęśliwymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Bardzo często działalność taka jest możliwa dzięki darczyńcom ofiarującym nam pomoc zarówno finansową jak i rzeczową oraz dzięki wolontariuszom. Ofiarują oni czas i energię włączając się w organizację różnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży. Składamy im serdeczne i gorące podziękowania. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób i instytucji, które służyły bądź służą nam swoim wsparciem.

Dziękujemy firmom, które dofinansowują wypoczynek letni i zimowy naszych uczniów, wyjazdy na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, wspomagają organizacje imprez dla uczniów. Za przekazane od nich środki finansowe możemy zakupić nagrody, upominki i słodycze dla uczniów. Dziękujemy za pomoc finansową i wsparcie w realizacji wielu naszych przedsięwzięć:

 • KONTAKT S.A.,
 • ThyssenKrupp Energostal S.A.,
 • HURTOWNIA BUDOWLANA „AGAD” Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo „AWIX-OIL”,
 • „Dukat" Sp. J.,
 • Toruńskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Przemysłowe Przemysłówka Sp. z o.o.
 • Firma TANK Sp. J.,
 • Firma WEKTOR,
 • Firma Es – Art FHU,
 • Firma Aber,
 • „TORIMPEX TRADE” Sp. z o.o.,
 • Firma Iglotex Sp. z o.o.,
 • Wydawnictwo „Adam Marszałek”,
 • Partner „KLEKS” Sp. ,
 • Drukarnia KLANAD Sp. z o.o.,
 • PC BIT KOMPUTER,
 • LOGON S.A.,
 • „Kamtech” Sp. z o.o.,
 • DHL Express ( Poland ) Spółka z o. o.,
 • Hotel „Filmar”,
 • „Nowości” Dziennik Toruński.

   

  Dziękujemy indywidualnym darczyńcom, którzy regularnie wspomagają lub wspomagali przez dłuższy czas naszych uczniów, opłacając obiady, ponosząc koszty  wycieczek, robiąc prezenty okolicznościowe bądź kupując potrzebne ubrania czy sprzęt szkolny. Osoby te nie zawsze chcą, aby publikować ich nazwiska, ponieważ ich gesty wynikają z dobroci serca, czasem z poczucia solidarności z ubogimi dziećmi. Szanujemy to i serdecznie dziękujemy, że pamiętają o naszych uczniach. Dziękujemy:

 • Annie Milczarczyk,
 • Arturowi Cieciórskiem,
 • Januszowi Tylmanowi
 • Czesławowi Majewskiemu,
 • Jadwidze i Zdzisławowi Kujawa,
 • Annie i Januszowi Front,
 • Zygmuntowi Jaczkowskiemu,
 • Krzysztofowi Jaczkowskiemu,
 • Ryszardowi Szczepaniakowi,
 • Ryszardowi Szymańskiemu,
 • wolontariuszom z IX LO i X LO w Toruniu, Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, studentom Pedagogiki UMK w Toruniu.

   

  Wśród instytucji, urzędów i organizacji wspierających obecnie lub w przeszłości naszą  działalność są:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo II.

   

  Współpracujemy oraz zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie fundacji i stowarzyszeń w działaniach na rzecz naszych niepełnosprawnych dzieci. Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę:

 • Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
 • Fundacji "Daj Szansę"
 • CISTOR Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne
 • Fundacji Bank Żywności
 • Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” oddział okręgowy w Toruniu

   

  LISTA SPONSORÓW I DARCZYŃCÓW w ostatnim dziesięcioleciu:

  ( w kolejności alfabetycznej):

  1. Anna i Janusz Front
  Schronisko PTTK na Przegibku
  34 – 385 Rycerka Górna 401 woj. Śląskie,

  2. Anna Milczarczyk
  Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu,

  3. „ABER” Sp. z o. o.
  Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8,

  4. „DELFIA” S.A.
  Prezes Zarządu Adam Piechocki
  Toruń, Szosa Lubicka 157 A,

  5. DHL Express ( Poland ) Spółka z o. o.
  Andrzej Strauss
  86-050 Solec Kujawski, ul. Brukselska 3,

  6. Drukarnia KLANAD Sp. z o.o.
  Tomasz Krysiński
  Toruń, ul. Grudziądzka 159 D,

  7. „Dukat" Sp.j.
  Dulski Sławomir Dulski Jarosław
  Toruń, ul. Na Zapleczu 18,

  8. Filmar Factory Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu Jarosław Filipiak
  Toruń, Szosa Bydgoska 62 a,

  9. Firma „Es – Art” FHU
  Sebastian Brzustewicz
  Toruń, ul. Bolesława Chrobrego 105/107,

  10. Firma Iglotex Sp. z o.o.
  Toruń, ul. Na Zapleczu 11,

  11. Firma TANK Sp. J
  Konczalski M. Konczalski
  Toruń, ul. Chrzanowskiego 11,

  12. Firma WEKTOR
  Magdalena Mroczkowska
  Grzegorz Arendt
  Tadeusz Przeciszewski
  Toruń, ul. Na Zapleczu 16,

  13. HOTEL „FILMAR”
  Dyrektor Wojciech Łopaciński
  Toruń, ul. Grudziądzka 15,

  14. HURTOWNIA BUDOWLANA „AGAD” Sp. z o.o.
  Toruń, ul. Chrzanowskiego 25,

  15. „Kamtech” Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu Jan Kamiński
  Toruń, ul. Wapienna 10,

  16. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
  Rada Oddziału Okręgowego w Toruniu
  Przewodniczący Piotr Hoffmann,

  17. KONTAKT S.A.
  Prezes Zarządu Sławomir Ciemiecki
  Toruń, ul. Chrobrego 31 a,

  18. Kujawa Jadwiga i Zdzisław
  Sienkiewicza 35/4
  Zespół Charytatywny Caritas Ordynariatu Wojska Polskiego
  przy kościele Garnizonowym w Toruniu,

  19. LOGON S.A.
  Robert Ronowicz
  Toruń, ul. Bukowa 27,

  20. „NOMET” Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu Włodzimierz Nowakowski
  Toruń, ul. Kanałowa 40/42,

  21. „NOWOŚCI” – Dziennik Toruński,

  22. Partner „KLEKS” Sp. Jawna
  Mieczysława i Wiesław Wójcik
  Toruń, ul. Sz. Lubicka 22,

  23. PC BIT KOMPUTER
  Radosław Dąbek
  Toruń, ul. Kościuszki 41/47,

  24. Przedsiębiorstwo „AWIX-OIL”
  Andrzej Kończalski
  Toruń, ul. Na Zapleczu 20,

  25. ThyssenKrupp Energostal S.A.
  Wiceprezes Zarządu Roman Czyżykowski
  Toruń, ul. Grudziądzka 159,

  26. „TORIMPEX TRADE” Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu Krzysztof Bruź
  V-ce Prezes Janina Bruź
  Toruń, ul. Dziewulskiego 20b,

  27. Toruń – Pacific” Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu
  Wojciech Sobieszak
  Toruń, ul. Szosa Lubicka 38/58,

  28. Toruńskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Przemysłowe Przemysłówka Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu Halina Martyna
  Toruń, ul. Chrzanowskiego 15,

  29. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
  Prezes Zarządu
  Jarosław Józefowicz
  Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/2,

  30. Wydawnictwo „Adam Marszałek”
  Prezes dr Adam Marszałek
  Toruń, ul. Lubicka 44.