1. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu (otwórz) 
2. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu (otwórz)
3. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (otwórz)