1. Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu (otwórz) 
2. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu (otwórz)
3. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (otwórz)  
4. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu (otwórz)