Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej niż wymagają tego zajęcia obowiązkowe,
ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd, organizowany jest pobyt w świetlicy.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, które po uwzględnieniu wieku, możliwości rozwojowych i potrzeb podopiecznych organizowane są w następujących salach:
– Świetlica Przedszkolna,
Mała Świetlica świetlica dla młodszych uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych,
Duża Świetlica – świetlica dla pozostałych uczniów Zespołu Szkół Nr 6

odrabianie_lekcji 20160401_133910

20160421_124758 20160421_124628


Do zadań świetlicy należy w szczególności:

  • opieka nad powierzonymi i zapisanymi do świetlicy dziećmi,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć świetlicowych,
  • współpraca z nauczycielami i wychowawcami,
  • współpraca z rodzicami uczniów,
  • zapewnienie opieki klasom, w sytuacji gdy nauczyciel jest nieobecny, a z przyczyn organizacyjnych niemożliwe jest pełnienie zastępstwa przez innego nauczyciela,
  • dbanie o aktualny wystrój świetlicy.
  • Zespół zapewnia uczniom możliwość i warunki do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku.

20160401_135341 20150114_083224

przed_auto 20150602_115243

20160414_125557 20160421_125145

20160422_133559 20160422_133605

20160422_133611 20160422_133615